Search
  • Phinit Car Rent

รถเช่า เชียงราย แนะนำสถานที่ท่องเที่ยวไหว้พระ 9 วัด

Updated: Oct 28, 2020

เนื่องจากประเทศไทยเราเป็นเมืองพุทธชอบการทำบุญกุศลเป็นชีวิตจิตใจ วันนี้บริษัทพินิจ รถเช่า เชียงรายจึงขอแนะนำสถานที่ท่องเที่ยวสำหรับไหว้พระ 9 วัด เพื่อเอาใจคนที่ชื่นชอบทำบุญเพื่อเป็นศิริมงคลให้กับครอบครัวในวันหยุดพักผ่อน ได้ทั้งท่องเที่ยวและทำบุญไปพร้อมๆ บริษัทพินิจ รถเช่าเชียงราย จึงขอแนะนำสถานที่ท่องเที่ยว ดังนี้


ไหว้พระ 9 วัด เพื่อเป็นศิริมงคลกับครอบครัวในวันหยุด


วัดมิ่งเมือง

วัดมิ่งเมือง ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา เมื่อ พ.ศ. ๒๕๑๓ เดิมเป็นวัดไทยใหญ่ สร้างสมัยใดไม่ทราบ ได้ร้างไปในยุคพม่าครองเมือง ในช่วงเก็บผักใส่ซ้า เก็บข้าใส่เมืองได้มีการกวาดต้อนผู้คนมาฟื้นฟูเมืองเชียงราย

สถานที่ตั้ง

วัดมิ่งเมือง ตั้งอยู่เลขที่ ๑๙๖ ถนนบรรพประการ ตำบลเวียง อำเภอเมืองเชียงรายวัดพระแก้ว

ประวัติวัดพระแก้ว วัดพระแก้ว แต่เดิมชื่อวัดป่าเยี้ยะ(ป่าไผ่) เมื่อ พ.ศ. ๑๙๗๗ (ค.ศ.๑๔๓๔) ฟ้าผ่าพระเจดีย์จึงได้พบพระแก้วมรกต (ปัจจุบันประดิษฐาน ณ วัดพระศรีรัตนศาสดาราม พระบรมมหาราชวัง) ชาวเมืองเชียงรายจึงได้เรียกชื่อวัดนี้ว่า "วัดพระแก้ว" จนกระทั่งปัจจุบัน

เมื่อ พ.ศ. ๒๕๒๑ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ยกฐานะขึ้นเป็น พระอารามหลวงชั้นตรี

สถานที่ตั้ง

ใกล้กับศาลากลางจังหวัด ต.เวียง อ.เมือง จ.เชียงชายวัดพระสิงห์

วัดพระสิงห์ เป็นพระอารามหลวงเก่าแก่แต่โบราณกาล และเป็นศาสนสถานอันเป็นศูนย์รวมใจของชาวเชียงรายมาอย่างยาวนาน มูลเหตุที่ได้ชื่อว่า วัดพระสิงห์ นั้นเชื่อกันว่า น่าจะมาจากการที่ครั้งหนึ่ง วัดนี้ เคยเป็นที่ประดิษฐานของพระพุทธรูปสำคัญคู่บ้านคู่เมืองของไทยในปัจจุบัน คือ พระพุทธสิหิงค์ หรือที่เรียกกันในชื่อสามัญว่า พระสิงห์

สถานที่ตั้ง

ถนนสิงหไคล ตำบลเวียง อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงรายวัดพระธาตุดอยจอมทอง

พระธาตุดอยจอมทอง หรือวัดพระธาตุดอยทอง (หรือวัดพระธาตุดอยตอง ตามสำเนียงคนเชียงราย) เป็นหนึ่งในพระธาตุ 9 จอม ตั้งอยู่ใน อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย เป็นวัดเก่าแก่ และถือเป็นปูชนียสถานแห่งหนึ่งใน “เก้าจอม” ของสถานที่อันเป็นมงคลนามของจังหวัดเชียงราย

สถานที่ตั้ง

ถนนอาจอำนวย ตำบลเวียง อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงรายวัดพระธาตุผาเงา

วัดพระธาตุผาเงา ตั้งอยู่บนฝั่งแม่น้ำโขงทางด้านทิศตะวันตก ตรงข้ามกับประเทศลาว พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นเนินเขาเล็กๆ ทอดยาว แต่ก่อนชาวบ้านเรียกดอยลูกนี้ว่า "ดอยคำ" แต่ต่อมาช่วงหลังๆ ชาวบ้านเรียกว่า "ดอยจัน"

สถานที่ตั้ง

ตำบลเวียง อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงรายวัดร่องขุ่น

วัดร่องขุ่น เป็นวัดพุทธ ตั้งอยู่ในอำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย ออกแบบและก่อสร้างโดย เฉลิมชัย โฆษิตพิพัฒน์ ตั้งแต่ พ.ศ. 2540 จนถึงปัจจุบัน โดยเฉลิมชัยคาดว่างานก่อสร้างวัดร่องขุ่นจะไม่เสร็จลงภายในช่วงชีวิตของตน วัดร่องขุ่นถอดแบบมาจากวัดมิ่งเมือง จังหวัดน่าน

สถานที่ตั้ง

ตำบลป่าอ้อดอนชัย อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงรายวัดร่องเสือเต้น

เป็นวัดที่สวยงามวิจิตรศิลป์อีกวัดหนึ่ง สร้างขึ้นโดย “สล่านก” ได้รับแรงบันดาลใจสนการสร้างจากวัดร่องขุ่นของอาจารย์เฉลิมชัย ฝรั่งเรียกวัดแห่งนี้ว่า “The Blue Temple” เนื่องจากตัวของอุโบสถที่ทาสีเป็นสีน้ำเงินเข้ม พระประธานสีขาวมุกที่มีความงดงามอ่อนช้อย วัดแห่งนี้จึงเป็นอีกหนึ่งวัดในลิสต์ที่ห้ามพลาดเมื่อมาเที่ยวเชียงราย

สถานที่ตั้ง

ถนนแม่กก ซอยบ้านร่องเสือเต้น5 ริมน้ำกก จังหวัดเชียงรายวัดพระธาตุเจดีย์หลวง

วัดเจดีย์หลวง จังหวัดเชียงราย หรือ วัดพระธาตุเจดีย์หลวง, วัดพระเจ้าตนหลวง เป็นวัดโบราณในอำเภอเชียงแสน สร้างโดยพระเจ้าแสนภู เป็นวัดที่สำคัญของหิรัญนครเงินยาง อาณาจักรล้านนา เจดีย์หลวงในชื่อของวัดนั้นเชื่อว่าได้ชื่อมาจาก "พระธาตุเจดีย์หลวง"

สถานที่ตั้ง

635 หมู่ 3 ตำบลเวียง อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงรายวัดพระธาตุจอมกิตติ

พระเจ้าพังคราช เป็นกษัตริย์แห่งอาณาจักรโยนกเชียงแสน ขึ้นครองราชย์เมื่อ พ.ศ. 1458 มีราชโอรสคือ พระเจ้าพรหมมหาราช ทรงสร้างวัดพระธาตุจอมกิตติ เป็นเจดีย์ย่อเหลี่ยมไม้สิบสอง เพื่อบรรจุพระบรมธาตุ นอกกำแพงเมืองเชียงแสน เป็นอีกวัดหนึ่งที่ไม่ควรพลาดในการรำลึกถึงตำนานเมืองเชียงแสน

สถานที่ตั้ง

296 หมู่ 6 ตำบล/แขวงเวียง อำเภอ/เขตเชียงแสน หมู่ 6 ต.เวียง อ.เชียงแสน จ.เชียงรายบริษัทพินิจรถเช่าเชียงรายได้เตรียมพร้อมรถเช่าไว้คอยบริการในทุกความต้องการ เพื่อรองรับนักท่องเที่ยวมากมายที่จะพากันมาเที่ยวในวันหยุดสุดสัปดาห์หรือวันอื่นๆ เรามีรถมากมายไว้คอยบริการไม่ว่าจะเป็น รถเช่าเชียงราย ราคาถูก รถเช่าสนามบิน เชียงราย รถเช่าขับเอง เชียงราย ด้วยราคาเช่ารถเชียงราย ที่ไม่แพง รับรองว่าคุ้มค่าแน่นอนหากเช่ารถ ในตัวเมืองเชียงรายกับเรา รถเช่าเชียงรายของเราเน้นความปลอดภัยและความสะอาดเป็นพิเศษ พร้อมทั้งพนักที่คอยบริการและต้อนรับอย่างเป็นกันเอง ทุกท่านจึงสามารถเช่ารถได้อย่างสะดวกสบายในทุกเป้าหมายการเดินทาง สำหรับการชำระค่าบริการก็ไม่ต้องกังวลเพราะเรามีช่องทางในการชำระที่ครบทุกความต้องการ ไม่ว่าจะเป็น เงินสด หรือบัตรเครดิต หรือช่องทางอื่น ๆ เราก็มีไว้คอยบริการอย่างครบครัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งเรามีเจ้าหน้าที่คอยบริการ 24 ชม. ดังนั้นทุกท่านสามารถรับจองรถได้ทุกเวลาที่ท่านสะดวก หากมาเที่ยวเชียงราย นึกถึงบริษัทพินิจรถเช่ารับรองว่าไม่ผิดหวัง


สนใจ รถเช่า เชียงราย
ติดต่อ : 084 040 7025, 095 134 5615 (คุณจันคำ)
28 views0 comments
  • พินิจรถเช่าและคาร์แค
  • Twitter - Black Circle
  • Google+ - Black Circle
  • YouTube - Black Circle
  • Pinterest - Black Circle
  • Instagram - Black Circle

บริษัท พินิจ ซัพพลาย 2018 จำกัด

เลขประจำตัว ผู้เสียภาษี 0-5755-60003-27-7 ,615 ม.10 ต.บ้านดู่ อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย

โทร 084 040 7025, 095 134 5615 อีเมล  khom_2514@iclound.com

2018 @Phinit- All rights reserved